Melanie + Joe – 10×10 Asahi Soft Blue w/ Rose Gold Print